Μοριοδοτουμενο Σεμιναριο Εκπαιδευτικων Πανεπιστημιου Αιγαιου

ΕΙσαι εκπαιδευτικΟς;

Πρόλαβε άμεσα το online σεμινάριο & διασφάλισε μόρια δημοσίου

από 200€

Κλείσε την θέση άμεσα & πρόλαβε την μέγιστη έκπτωση!

Online μοριοδοτούμενο σεμινάριο 400 ή 420 ώρες για εκπαιδευτικούς του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κλείσε την θέση σου άμεσα απo 200€!

“Ωφέλειες του σεμιναρίου»

 • Η ολοκλήρωση των σεμιναρίων μοριοδοτεί εκπαιδευτικούς για διορισμούς και προσλήψεις στους πίνακες της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής
 • 100% Εξ αποστάσεως,  ασύγχρονα,  ΧΩΡΙΣ Εργασίες, ΧΩΡΙΣ υποχρεωτικές παρακολουθήσεις

Online μοριοδοτούμενο σεμινάριο 400 ή 420 ώρες για εκπαιδευτικούς του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ενημερώσου για την προσφορά!

  * Συναινώ στο ότι το ECS και οι συνεργάτες του μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου σχετικά με υπηρεσίες τους και να επεξεργαστούν για σκοπούς επικοινωνίας τα στοιχεία που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου. Αντιλαμβάνομαι το γεγονός ότι έχω το δικαίωμα να υποχωρήσω ανά πάσα στιγμή.

  Τοποθεσiα
  online
  Ώρες
  420
  Διaρκεια
  7 ή 9 μήνες
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds

  Κλείσε τη θέση σου στην προνομιακή τιμή έως 25/8

  «Έναρξη μαθημάτων 10/10/2022»

  Στοιχεία σεμιναρίου
  Ποιοτητα, Αξιολογηση και Βελτιωση του εκπαιδευτικου εργου για την επαγγελματικη αναπτυξη των εκπαιδευτικων

  Την περίοδο των τελευταίων τριάντα ετών το θέμα της ποιότητας στην εκπαίδευση έχει προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον όλων, όσων θεωρούν τη μάθηση και τη γνώση ως κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας και ευημερίας των ατόμων, των κοινωνικών ομάδων, των επιχειρήσεων και των οικονομιών. Όμως, παρά τη γενικευμένη αποδοχή της μεγάλης σημασίας και του καθοριστικού ρόλου της ποιότητας για την επιβίωση των επιχειρήσεων και για το μέλλον της εκπαίδευσης ως θεσμού (εκπαιδευτικό σύστημα), ως διαμεσολάβησης (ιδεολογικός μηχανισμός), ως διαδικασίας και ως αποτελέσματος (γνώση, μόρφωση, κατάρτιση, παιδεία), δεν φαίνεται να υπάρχει συμφωνία και ταύτιση για την εννοιολογική οριοθέτηση της ποιότητας στην εκπαίδευση.
  Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται από οκτώ αλληλοσυνδεόμενες διδακτικές ενότητες, κάθε μια από αυτές αναπτύσσεται σε περισσότερες θεματικές ενότητες. Η πρώτη εστιάζει στην ποιότητα δίνοντας μια επισκόπηση των προσεγγίσεων της από το διεθνή και ελληνικό χώρο και των μορφών της, ενώ η δεύτερη εμβαθύνει στην εννοιολόγηση της ποιότητας και σε βασικούς
  προβληματισμούς. Η τρίτη και η τέταρτη διδακτική ενότητα
  συμπληρώνονται μεταξύ τους, καθώς η πρώτη από αυτές εισαγάγει τον/την επιμορφούμενο/η στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση, ενώ η δεύτερη παρουσιάζει μοντέλα και εφαρμογές αυτών στην εκπαίδευση. Η πέμπτη διδακτική ενότητα εισαγάγει τον/ την επιμορφούμενο/η σε βασικά εργαλεία και τεχνικές αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας στην εκπαίδευση. Η έκτη εστιάζει στην
  αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας,
  αναδεικνύοντας τη λειτουργίας της και τα βήματα εφαρμογής της. Η έβδομη ενότητα επικεντρώνεται στην πραγματικότητα της σχολικής
  μονάδας και αναφέρεται σε βασικά μεγέθη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στο πλαίσιο αποτίμησή τους, όπως την επικοινωνία, το mentoring, τη διδασκαλία, το σενάριο. Η όγδοη ενότητα επικεντρώνεται στο προφίλ του σύγχρονου επαγγελματία εκπαιδευτικού.

  Το πρόγραμμα έχει ως στόχο με την ολοκλήρωσή του ο/η
  επιμορφούμενος/η, να είναι ικανός/ή να παρουσιάζει τις γνώσεις
  συγκεκριμένων θεμάτων ποιότητας και να εφαρμόζει αυτές τις
  γνώσεις με κριτικό και επιστημονικό τρόπο. Επιπλέον, να αποδεικνύει
  την κατανόηση των μεθοδολογιών που είναι κατάλληλες για την
  εφαρμογή σύγχρονων προσεγγίσεων, εργαλείων, τεχνικών και
  μοντέλων αξιολόγησης και βελτίωσης βασικών παραμέτρων/
  διαστάσεων της ποιότητας στην εκπαίδευση, έχοντας επαρκή γνώση
  του θεωρητικού υπόβαθρου στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.
  Σε επίπεδο γνώσεων ο/η επιμορφούμενος/η μετά την επιτυχή
  ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση:
  • Να προσδιορίζει τους στόχους, τις τάσεις και τους φορείς, καθώς και
  τις μορφές της εκπαιδευτικής αξιολόγησης.
  • Να αναφέρει το εννοιολογικό περιεχόμενο, τους στόχους και τις
  μορφές της εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης του
  εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών.
  • Να εντοπίζει τους στόχους, τα πλεονεκτήματα, τις επιφυλάξεις και
  τις προϋποθέσεις επιτυχίας της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού
  έργου.
  • Να διακρίνει τις σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης και βελτίωσης
  της ποιότητας στην εκπαιδευτική πράξη (εφαρμογή δεικτών
  ποιότητας, μοντέλα και εργαλεία αξιολόγησης της ποιότητας,
  εφαρμογή προγράμματος βελτίωσης της ποιότητας στο σχολείο).
  • Να γνωρίσει το πλαίσιο αποτίμησης και βελτίωσης βασικών
  διαστάσεων/παραμέτρων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως η
  διδασκαλία, το σενάριο, η επικοινωνία, το mentoring.
  • Να προσδιορίζει το εννοιολογικό περιεχόμενο, τους στόχους, τις
  τάσεις, τους φορείς και τα κριτήρια ποιότητας στην εκπαίδευση.
  • Να περιγράφει τις βασικές μεθοδολογίες και τα πρότυπα ποιότητας
  της εκπαίδευσης, καθώς και τη χρήση τους.
  • Να εντοπίζει τους στόχους, τα πλεονεκτήματα, τις επιφυλάξεις και
  τις προοπτικές εφαρμογής της προσέγγισης της Διοίκησης Ολικής
  Ποιότητας στην εκπαίδευση.
  • Να περιγράφει τις σύγχρονες προσεγγίσεις βελτίωσης της ποιότητας
  στην εκπαίδευση, καθώς και τη χρήση τους.
  • Να γνωρίσει τα εργαλεία της προσέγγισης της Διοίκησης Ολικής
  Ποιότητας, καθώς και τη συμβολή τους για την αξιολόγηση και τη
  βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης.
  • Να γνωρίζει τα προσόντα του εκπαιδευτικού, όπως αυτά
  προσεγγίζονται από χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης.
  • Να επεξηγεί τις αρμοδιότητες του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία,
  στη βάση της ελληνικής νομοθεσίας.
  • Να διακρίνει τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου εκπαιδευτικού που
  αναδεικνύουν τον ρόλο του α) ως σχεδιαστή, β) ως εφευρετικό και γ)
  ως κριτικό παρατηρητή του έργου του.
  Σε επίπεδο δεξιοτήτων ο/η επιμορφούμενος/η μετά την επιτυχή
  ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση:
  • Να επιλύει, μέσω της τεχνικής της μελέτης περιπτώσεων (case
  study), προβλήματα που αφορούν σε θέματα αξιολόγησης του
  εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών.
  • Να επιλύει, μέσω της τεχνικής της μελέτης περιπτώσεων (case
  study), προβλήματα που αφορούν σε θέματα βελτίωσης της
  ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των εκπαιδευτικών
  μονάδων.
  • Να εφαρμόζει, μέσω της τεχνικής της μελέτης περιπτώσεων,
  σύγχρονες προσεγγίσεις βελτίωσης της ποιότητας στην εκπαίδευση
  (εφαρμογή δεικτών ποιότητας, εφαρμογή εργαλείων αξιολόγησης της
  ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των εκπαιδευτικών
  μονάδων, εφαρμογή προγράμματος βελτίωσης της ποιότητας στο
  εκπαιδευτικό πλαίσιο).
  • Να αναζητεί τα κατάλληλα εργαλεία για τη διερεύνηση και τη
  βελτίωση της ποιότητας συγκεκριμένων διαστάσεων της
  εκπαιδευτικής διαδικασίας, των εκπαιδευτικών μονάδων και των
  εκπαιδευτικών οργανισμών.
  • Να επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία για τη διερεύνηση και τη
  βελτίωση της ποιότητας συγκεκριμένων διαστάσεων της
  εκπαιδευτικής διαδικασίας, των εκπαιδευτικών μονάδων και των
  εκπαιδευτικών οργανισμών.
  • Να εφαρμόζει τα κατάλληλα εργαλεία για τη διερεύνηση και τη
  βελτίωση της ποιότητας συγκεκριμένων διαστάσεων της
  εκπαιδευτικής διαδικασίας, των εκπαιδευτικών μονάδων και των
  εκπαιδευτικών οργανισμών.
  Ο/η επιμορφούμενος/η μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του
  προγράμματος θα έχει αποκτήσει τις παρακάτω ικανότητες:
  • Αυτόνομης εργασίας
  • Ορισμού στόχων
  • Λήψης αποφάσεων
  • Διαχείρισης χρόνου
  • Άσκησης κριτικής και αυτοκριτικής (projects – workshops)
  • Παρακολούθησης αποτελεσμάτων
  • Αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών,
  με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Παραγωγής νέων ερευνητικών ιδεών
  • Aυτοαξιολόγησης και αναστοχασμού
  • Προαγωγής της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

  Α) Η διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος,
  βασίζεται στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, το
  οποίο αναρτάται στην πλατφόρμα ανά εβδομάδα, διατίθεται σε
  ψηφιακή μορφή. Το προσφερόμενο πρόγραμμα περιέχει 32 θεματικές
  διαστάσεις που συνδέονται θεματικά μεταξύ τους, α) ξεκινώντας από
  την θεωρητική προσέγγιση του θέματος, β) παρουσιάζοντας σύντομα
  βασικές έννοιες και πληροφορίες που σχετίζονται με το θέμα γ)
  εστιάζοντας στο διδακτικό σχεδιασμό και σε παραδείγματα και
  πρακτικές για την ενίσχυση της διδασκαλίας σε εκπαιδευτικά
  περιβάλλοντα.
  Για 32 εβδομαδιαίες συνεδρίες έχει εκπονηθεί το ακόλουθο
  επιμορφωτικό υλικό: 1. Περίγραμμα θεματικής ενότητας, 2. Βασικό
  κείμενο μελέτης, 3. Ηλεκτρονική παρουσίαση, 4. Δραστηριότητες, 5. Περαιτέρω οδηγός μελέτης.
  Για τις εβδομαδιαίες συνεδρίες θα υλοποιούνται δραστηριότητες της
  κάθε διδακτικής ενότητας. Θα υλοποιηθεί τελική εργασία.
  Β) Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από απόσταση μέσω Ηλεκτρονικής
  Μάθησης (e-Learning) 420 ώρες

  Η διδασκαλία του εκπαιδευτικού προγράμματος εξ αποστάσεως
  προσφέρει στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δεν υπάρχει
  υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και
  χρόνο.
  Εκτιμώμενος φόρτος εργασίας που απαιτείται για το μάθημα (σε
  ώρες): Ο συνολικός φόρτος εργασίας για τη θεματική ενότητα μάθημα στο
  σύνολό της (39 εβδομάδες και 1 μέρα) ανέρχεται στις 420 ώρες, οι
  οποίες κατανέμονται κατά περίπτωση σε κάθε μια εβδομαδιαία
  συνεδρία και συμπεριλαμβάνει και τις ώρες ενασχόλησης με μελέτη,
  μαθησιακές δραστηριότητες, εκπόνηση εργασιών, εξετάσεων, κ.ά.
  Το πρόγραμμα έχει 420 συνολικές ώρες φόρτου εργασίας που
  αντιστοιχούν σε 420 Χ 0,05= 21 ECVET. 

  Σε κάθε θεματική ενότητα αναρτώνται οι απαραίτητες
  ανακοινώσεις. Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%.
  Το σύνολο των εργασιών αξιολογούνται ως εξής:
  Η συνολική βαθμολογία των εργασιών/ερωτηματολογίων πρέπει να
  είναι ίση ή να ξεπερνά το 50%.
  Σε κάθε διδακτική ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να υποβάλλει
  ηλεκτρονικά τις εργασίες, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει
  δοθεί από τον εκπαιδευτή του. Η βαθμολογία ανακοινώνεται στον
  εκπαιδευόμενο στο τέλος του προγράμματος.
  Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης πραγματοποιείται,
  όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει συνολικό βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του
  50%. Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία δεν είναι ίση ή δεν
  ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης
  εκπονώντας μια ακόμα εργασία μετά την ολοκλήρωση της
  εκπαιδευτικής διαδικασίας του προγράμματος που θα βαθμολογηθεί
  με το 100%.
  Η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κατά τη διαδικασία επανεξέτασής
  του είναι και η οριστική για το πρόγραμμα που παρακολούθησε, με
  την προϋπόθεση ότι ξεπερνά εκείνη που συγκέντρωσε κατά την
  κανονική διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε διαφορετική
  περίπτωση διατηρείται η αρχική βαθμολογία και λαμβάνει μόνο
  Βεβαίωση Παρακολούθησης της Επιμόρφωσης και όχι το
  Πιστοποιητικό

  couple-of-happy-students-at-the-university-2021-08-26-17-33-09-utc-scaled.jpg
  Τα μορια που εξασφαλιζει το σεμιναριο
  Ενότητες & περιεχόμενα
  Διδακτικη ενοτητα 1 Ποιοτητα Εκπαιδευσης: Εισαγωγικες επισημανσεις και προβληματισμοι

  Την περίοδο των τελευταίων τριάντα ετών το θέμα της ποιότητας στην εκπαίδευση έχει προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον όλων, όσων θεωρούν τη μάθηση και τη γνώση ως κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας και ευημερίας των ατόμων, των κοινωνικών ομάδων, των επιχειρήσεων και των οικονομιών. Όμως, παρά τη γενικευμένη αποδοχή της μεγάλης σημασίας και του καθοριστικού ρόλου της ποιότητας για την επιβίωση των επιχειρήσεων και για το μέλλον της εκπαίδευσης ως θεσμού (εκπαιδευτικό σύστημα), ως διαμεσολάβησης (ιδεολογικός μηχανισμός), ως διαδικασίας και ως αποτελέσματος (γνώση, μόρφωση, κατάρτιση, παιδεία), δεν φαίνεται να υπάρχει συμφωνία και ταύτιση για την εννοιολογική οριοθέτηση της ποιότητας στην εκπαίδευση.
  Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται από οκτώ αλληλοσυνδεόμενες διδακτικές ενότητες, κάθε μια από αυτές αναπτύσσεται σε περισσότερες θεματικές ενότητες. Η πρώτη εστιάζει στην ποιότητα δίνοντας μια επισκόπηση των προσεγγίσεων της από το διεθνή και ελληνικό χώρο και των μορφών της, ενώ η δεύτερη εμβαθύνει στην εννοιολόγηση της ποιότητας και σε βασικούς
  προβληματισμούς. Η τρίτη και η τέταρτη διδακτική ενότητα
  συμπληρώνονται μεταξύ τους, καθώς η πρώτη από αυτές εισαγάγει τον/την επιμορφούμενο/η στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση, ενώ η δεύτερη παρουσιάζει μοντέλα και εφαρμογές αυτών στην εκπαίδευση. Η πέμπτη διδακτική ενότητα εισαγάγει τον/ την επιμορφούμενο/η σε βασικά εργαλεία και τεχνικές αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας στην εκπαίδευση. Η έκτη εστιάζει στην
  αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας,
  αναδεικνύοντας τη λειτουργίας της και τα βήματα εφαρμογής της. Η έβδομη ενότητα επικεντρώνεται στην πραγματικότητα της σχολικής
  μονάδας και αναφέρεται σε βασικά μεγέθη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στο πλαίσιο αποτίμησή τους, όπως την επικοινωνία, το mentoring, τη διδασκαλία, το σενάριο. Η όγδοη ενότητα επικεντρώνεται στο προφίλ του σύγχρονου επαγγελματία εκπαιδευτικού.

  Διδακτικη ενοτητα 2 Η αρχη της «ποιοτητας της εκπαιδευσης» και οι αλλαγες στο ρολο και τις λειτουργιες της αξιολογησης

  Η δεύτερη διδακτική ενότητα αναφέρεται στο θέμα της αξιολόγησης
  της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, το οποίο αποτελεί βασική
  παράμετρο ελέγχου της αξιοπιστίας του εκπαιδευτικού συστήματος,
  καθώς συνδέεται τόσο με τα ζητήματα της οργάνωσης και της
  λειτουργίας των σχολείων, όσο και με την αποτελεσματικότητα του
  εκπαιδευτικού σχεδιασμού και την εφαρμογή των εκπαιδευτικών
  πολιτικών. Από την άλλη πλευρά, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
  έργου, τόσο σε επίπεδο θεωρητικού προβληματισμού όσο και ως
  υιοθετούμενη πολιτική σε πολλά ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά
  συστήματα, βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης περί βελτίωσης
  της ποιότητας της εκπαίδευσης.
  Η πρώτη εβδομαδιαία συνεδρία εστιάζει σε ζητήματα αξιολόγησης
  και βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης.
  Η δεύτερη εβδομαδιαία συνεδρία επικεντρώνεται στο θέμα της
  αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και παρουσιάζει
  το εννοιολογικό περιεχόμενο και τις διαφορετικές θεωρήσεις των
  όρων: αξιολόγηση, εκπαιδευτική αξιολόγηση, αξιολόγηση
  εκπαιδευτικού έργου.
  Η τρίτη εβδομαδιαία συνεδρία παρουσιάζει τα βασικά αξιολογικά
  μοντέλα, καθώς και τις βασικές μορφές αξιολόγησης εκπαιδευτικού
  έργου.
  Η τέταρτη εβδομαδιαία συνεδρία αναφέρεται στην παρουσίαση των
  δεικτών ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης, καθώς σε
  παραδείγματα εφαρμογής-χρήσης των δεικτών ποιότητας στη
  σχολική εκπαίδευση.
  Η πέμπτη εβδομαδιαία συνεδρία είναι επαναληπτική των τεσσάρων
  προηγούμενων εβδομαδιαίων συνεδριών

  Διδακτικη ενοτητα 3 Διοικηση Ολικης Ποιοτητας στην Εκπαιδευση

  Η τρίτη διδακτική ενότητα είναι αφιερωμένη στη Διοίκηση Ολικής
  Ποιότητας (ΔΟΠ) στην εκπαίδευση. Έως και τις αρχές της δεκαετίας
  του 90 η ΔΟΠ έτυχε ευρύτατης αποδοχής, κυρίως, από επιχειρήσεις
  του βιομηχανικού τομέα και λιγότερο από επιχειρήσεις παροχής
  υπηρεσιών ή επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα. Σήμερα, σε μεγάλη
  έκταση έχουν αναπτυχθεί και υλοποιηθεί με επιτυχία εφαρμογές της
  ΔΟΠ και σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα μεταξύ των οποίων και
  στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΟΠ έχει δοκιμαστεί στην
  πράξη σ’ ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων διεθνώς και γι’
  αυτό έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της σχετικής βιβλιογραφίας.
  Η πρώτη εβδομαδιαία συνεδρία εστιάζει στην παρουσίαση της ΔΟΠ
  στην εκπαίδευση σε θεωρητικό επίπεδο (εννοιολογικές διασαφήσεις
  και προσδιορισμοί). Πιο συγκεκριμένα, η συνεδρία αυτή παρουσιάζει
  τις βασικές παραδοχές, τις βασικές έννοιες και τους ορισμούς, τις
  σημαντικότερες θεωρήσεις, καθώς και τους κρίσιμους παράγοντες
  επιτυχίας της ΔΟΠ στην εκπαίδευση.
  Η δεύτερη εβδομαδιαία συνεδρία επικεντρώνεται στο θέμα της
  παρουσίασης των προτύπων της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην
  εκπαίδευση.
  Η τρίτη εβδομαδιαία συνεδρία παρουσιάζει και αναλύει τις βασικές
  αρχές εφαρμογής της ΔΟΠ στη διδασκαλία και τη μάθηση, την
  αξιολόγηση στο πλαίσιο της ΔΟΠ και τη Διοίκηση Ποιότητας. Επίσης,
  παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την
  παραδοσιακή εκπαίδευση από την εκπαίδευση Διοίκησης Ολικής
  Ποιότητας.
  Η τέταρτη εβδομαδιαία συνεδρία εστιάζει στα βασικά χαρακτηριστικά
  που προσδιορίζουν τα σχολεία ολικής ποιότητας και ολοκληρώνεται
  με την κριτική διεύρυνση των δυνατοτήτων και των προοπτικών
  εισαγωγής της ΔΟΠ στην εκπαίδευση.

  Διδακτικη ενοτητα 4 Μοντελα Διοικησης Ολικης Ποιοτητας και η εφαρμογη τους στην Εκπαιδευση

  Η τέταρτη διδακτική ενότητα είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση,
  ανάλυση και σύγκριση των σημαντικότερων μοντέλων ποιότητας
  στην εκπαίδευση που είναι το EFQM, το Malcolm Baldrige, το μοντέλο
  Deming και το μοντέλο «Συνεχής Βελτίωση Ποιότητας-Kaizen» και
  αναδεικνύει τις κοινές αρχές, αλλά και τις διαφορετικές αφετηρίες και
  διαδρομές, μέσα από τις οποίες το καθένα από τα μοντέλα αυτά
  προσεγγίζει την ποιότητα, με έναν κύριο στόχο, την επίτευξή της. Το
  βασικό κριτήριο επιλογής και παρουσίασης στην ενότητα αυτή των
  τριών προαναφερθέντων μοντέλων αξιολόγησης και βελτίωσης της
  ποιότητας, αποτέλεσε η επιδίωξή μας για κάλυψη ενός όσο το
  δυνατόν ευρύτερου πεδίου αναφοράς σε ευρωπαϊκό αλλά και σε
  διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, τα μοντέλα αυτά επελέγησαν γιατί, όπως
  γίνεται σαφές από τη βιβλιογραφία: α) είναι τα πιο γνωστά και ευρέως
  χρησιμοποιούμενα μοντέλα και β) οι προσπάθειες από πολλούς
  οργανισμούς αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητάς τους με βάση
  τα μοντέλα αυτά έχουν στεφθεί με επιτυχία. Επίσης, στην ενότητα
  αυτή τεκμηριώνεται η χρησιμότητα και η σημαντικότητα για την
  εκπαίδευση των μοντέλων αυτών. Τέλος, στην ενότητα αυτή για κάθε
  ένα από τα τρία αυτά μοντέλα περιγράφονται και αναλύονται οι
  κρίσιμες παράμετροι επιτυχίας οργανωμένων προσπαθειών
  βελτίωσης της ποιότητας, καθώς και οι εκπαιδευτικοί συντελεστές
  στάθμισης της βαρύτητας κάθε παραμέτρου/κριτηρίου
  .
  Η πρώτη εβδομαδιαία συνεδρία εστιάζει στην παρουσίαση του
  «Ευρωπαϊκού βραβείου/Μοντέλου Ποιότητας», που καθιέρωσε το
  Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη ΔΟΠ (European Foundation for Quality
  Management – EFQM). Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του μοντέλου
  αυτού αναλύεται η έννοια της ποιότητας σε επιμέρους συνιστώσες
  και κριτήρια ποιότητας, έτσι ώστε να μπορούν οι εκπαιδευτικοί
  οργανισμοί και οι εκπαιδευτικές μονάδες με συστηματικό και
  μεθοδικό τρόπο να ελέγχουν και να βελτιώνουν την ποιότητα των
  υπηρεσιών τους. Επίσης, επεξηγούνται οι τρόποι με τους οποίους
  μπορεί να γίνει η μέτρηση της ποιότητας της εκπαίδευσης με την
  χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου μοντέλου με ιδιαίτερη αναφορά
  στα κριτήρια «διαδικασίες» και «ανθρώπινος παράγοντας» του
  μοντέλου.
  Η δεύτερη εβδομαδιαία συνεδρία επικεντρώνεται στο θέμα της
  παρουσίασης του Εθνικού Αμερικάνικου Βραβείου/Μοντέλου
  ποιότητας «Malcolm Baldrige». Παρουσιάζονται και αναλύονται τα
  κριτήρια του μοντέλου αυτού και επίσης, επεξηγούνται οι τρόποι με
  τους οποίους μπορούν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί και οι
  εκπαιδευτικές μονάδες με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο να
  ελέγχουν και να βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους με την
  χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου μοντέλου,
  Η τρίτη εβδομαδιαία συνεδρία παρουσιάζει και αναλύει τις βασικές
  αρχές εφαρμογής, τα κριτήρια και τις οδηγίες εφαρμογής του
  Ιαπωνικού Βραβείου/Μοντέλου Ποιότητας «Deming»..
  Η τέταρτη εβδομαδιαία συνεδρία εστιάζει: α. στην εφαρμογή
  διαδικασιών συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας εκπαιδευτικών
  μονάδων και οργανισμών μέσω της αξιοποίησης του μοντέλου
  «Συνεχής Βελτίωση Ποιότητας-Kaizen» και β. στη συγκριτική και
  ερμηνευτική αξιολόγηση των μοντέλων που παρουσιάστηκαν στις
  προηγούμενες συνεδρίες και παρουσιάζει τα κοινά και τα
  διαφοροποιητικά τους στοιχεία.
  Η πέμπτη εβδομαδιαία συνεδρία είναι επαναληπτική των τεσσάρων
  προηγούμενων εβδομαδιαίων συνεδριών.

  Διδακτικη ενοτητα 5 Βασικα εργαλεια και τεχνικες αξιολογησης και βελτιωσης της ποιοτητας στην εκπαιδευση

  Η πέμπτη διδακτική ενότητα επικεντρώνεται στην παρουσίαση
  βασικών εργαλείων και τεχνικών ποιότητας, τα οποία βρίσκουν
  εφαρμογή στον τομέα της βιομηχανίας, αλλά και στον τομέα των
  υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και στην εκπαίδευση. Τα εργαλεία
  αυτά προσφέρουν τη δυνατότητα να εντοπιστούν ευκαιρίες
  βελτίωσης και διαπιστωμένες αδυναμίες καθώς και να γίνουν
  προτάσεις για την άρση τους.
  Η πρώτη και η δεύτερη εβδομαδιαία συνεδρία εστιάζουν στην
  παρουσίαση επτά βασικών εργαλείων μέτρησης, αξιολόγησης και
  βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών εκπαίδευσης. Επίσης,
  επεξηγούνται τα βασικά δομικά στοιχεία των εργαλείων αυτών, η
  χρησιμότητά τους για τη διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας, καθώς
  και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει η μέτρηση ουσιαστικών
  παραμέτρων της ποιότητας της εκπαίδευσης με την χρησιμοποίηση
  των συγκεκριμένων εργαλείων, Τέλος, παρουσιάζονται ενδεικτικά
  παραδείγματα αξιοποίησης των εργαλείων αυτών για τη μέτρηση και
  τη βελτίωση της εκπαιδευτικής ποιότητας.
  Η τρίτη εβδομαδιαία συνεδρία επικεντρώνεται στο θέμα της
  παρουσίασης τεσσάρων τεχνικών που προτείνονται από τη
  βιβλιογραφία για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής ποιότητας. Στο
  πλαίσιο αυτό επεξηγούνται τα βασικά δομικά τους στοιχεία και η
  χρησιμότητά τους για τη διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας, καθώς
  και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει η μέτρηση ουσιαστικών
  παραμέτρων της ποιότητας της εκπαίδευσης με την χρησιμοποίηση
  των συγκεκριμένων τεχνικών. Η συνεδρία ολοκληρώνεται με την
  παρουσίαση ενδεικτικών παραδειγμάτων εφαρμογής των
  συγκεκριμένων τεχνικών για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της
  ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης
  Η τέταρτη εβδομαδιαία συνεδρία παρουσιάζει και αναλύει τις βασικές
  αρχές, το δομικά στοιχεία, τα κριτήρια και τις οδηγίες εφαρμογής της
  Μελέτης Αστοχίας, ως μεθοδολογίας μέτρησης και αξιολόγησης της
  ποιότητας των υπηρεσιών εκπαίδευσης μιας εκπαιδευτικής μονάδας ή
  ενός εκπαιδευτικού οργανισμού με στόχο να εντοπιστούν ευκαιρίες
  βελτίωσης, διαπιστωμένες αδυναμίες και προτάσεις για την άρση
  τους..

  Διδακτικη ενοτητα 6 Αυτοαξιολoγηση του εκπαιδευτικου εργου της σχολικης μοναδας

  Η έκτη διδακτική ενότητα επικεντρώνεται στο εδώ και χρόνια
  επίκαιρο θέμα της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και της
  σχολικής μονάδας. Το θέμα αναπτύσσεται σε τέσσερις εβδομαδιαίες
  συνεδρίες.
  Η πρώτη είναι εισαγωγική και έχει στόχο τη διευκρίνιση της έννοιας
  της αυτοαξιολόγησης και την επεξήγηση των παραδοχών που
  σχετίζονται με αυτή.
  Η δεύτερη επικεντρώνεται στην παρουσίαση των διαδικασιών
  εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης και πιο συγκεκριμένα επεξηγούνται:
  α) το πλαίσιο, β) οι δείκτες και γ) οι διαδικασίες αυτοαξιολόγησης.
  Παράλληλα, σκιαγραφείται μια ενδεικτική μορφή οργάνωσης των
  διαδικασιών αυτοαξιολόγησης.
  Η τρίτη εβδομαδιαία συνεδρία παρουσιάζει τη διαδικασία που
  εφαρμόστηκε στην Ελλάδα μαζί με προγράμματα δράσης και μελέτες
  για τη αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.
  Η τέταρτη συγκεκριμενοποιεί τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης στη
  βάση του μοντέλου European Foundation Quality Management
  (EFQM).
  Η πέμπτη εβδομαδιαία συνεδρία είναι επαναληπτική των τεσσάρων
  προηγούμενων εβδομαδιαίων συνεδριών.

  Online μοριοδοτοyμενο σεμινaριο 400 η 420 ωρες για εκπαιδευτικους του Πανεπιστημιου Αιγαιου

  Κλείσε την θέση σου άμεσα

  από 200€

  Διδακτικη ενοτητα 7 Ζητηματα ποιοτητας στη σχολικη μοναδα

  Η έβδομη διδακτική ενότητα εστιάζει σε βασικά μεγέθη της
  εκπαιδευτικής καθημερινότητας που είναι άμεσα συνδεδεμένα με το
  έργο κάθε εκπαιδευτικού.
  Η πρώτη εβδομαδιαία συνεδρία επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά
  της επικοινωνίας, τα οποία θεματοποιούνται στο πλαίσιο των
  μοντέλων των Schulz και Watzlawick. Η γνώση αυτών καθώς επίσης
  και των τυπικών ζητημάτων της επικοινωνίας αποτελούν βασική
  προϋπόθεση για την ανάπτυξη αποτελεσματικής επικοινωνίας και
  θετικού σχολικού κλίματος.
  Η δεύτερη εβδομαδιαία συνεδρία εστιάζει στο mentroring ως μέσο/
  εργαλείο της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού εντός της
  σχολικής μονάδας, στη βάση της παραδοχής ότι ο σκοπός κάθε
  οργανισμού είναι διευκολύνει την διάδοση της άρρητης γνώσης και
  να βοηθά τα μέλη του οργανισμού να αναπτύσσονται για να κάνουν
  εξαιρετικά πράγματα πάνω από το μέσο όρο (Drucker 1989).
  Η τρίτη εβδομαδιαία συνεδρία θεματοποιεί τη διδασκαλία ως βασικό
  έργο κάθε εκπαιδευτικού. Εδώ παρουσιάζονται τα επιμέρους στοιχεία
  κάθε διδασκαλίας και αναδεικνύονται οι διαστάσεις της, σύμφωνα με
  την επισκόπηση των αποτελεσματικών σχολείων. Η τέταρτη
  εβδομαδιαία συνεδρία αναφέρεται στο σχεδιασμό και την εκπόνηση
  του διδακτικού σεναρίου, ως αποτέλεσμα του διδακτικού
  μετασχηματισμού. Εδώ επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στον
  εκπαιδευτικό σχεδιασμό της διδασκαλίας και στην ικανότητα του
  εκπαιδευτκού να την αποτυπώσει επί χάρτου. Η θεματική ενότητα
  ολοκληρώνεται με την παρουσίαση κριτηρίων, βάσει των οποίων
  μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να αξιολογήσει την ποιότητα του
  εκπαιδευτικού σεναρίου.

  Διδακτικη ενοτητα 8 Το προφιλ του συγχρονου επαγγελματια εκπαιδευτικου

  Η όγδοη διδακτική ενότητα είναι αφιερωμένη στο εκπαιδευτικό ως
  επαγγελματία για το σχεδιασμό και τη δημιουργία μαθησιακών
  περιβαλλόντων.
  Η πρώτη εβδομαδιαία συνεδρία παρουσιάζει την εξέλιξη του
  επαγγέλματος του εκπαιδευτικού ως τον 21ο αιώνα
  Η δεύτερη παραθέτει τα προσόντα του εκπαιδευτικού, όπως αυτά
  προσεγγίζονται από χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης.
  Η τρίτη επεξηγεί τις αρμοδιότητες του εκπαιδευτικού ως
  επαγγελματία, στη βάση της ελληνικής νομοθεσίας.
  Η τέταρτη σκιαγραφεί τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου
  εκπαιδευτικού και αναδεικνύει τον ρόλο του α) ως σχεδιαστή, β) ως
  εφευρετικό και γ) ως κριτικό παρατηρητή του έργου του.
  Η Πέμπτη εβδομαδιαία συνεδρία είναι επαναληπτική των τεσσάρων
  προηγούμενων εβδομαδιαίων συνεδριών.

  Διδακτικη ενοτητα 9 Τελικη Εργασια

  Εκπόνηση τελικής εργασίας, διόρθωση εργασιών και παράδοση

  Εξασφαλισε επιπλεον μοριοδοτηση (εως 11 μορια) αμεσα

  Online μοριοδοτούμενο σεμινάριο 400 ή 420 ώρες για εκπαιδευτικούς του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ενημερώσου για την προσφορά!

   * Συναινώ στο ότι το ECS και οι συνεργάτες του μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου σχετικά με υπηρεσίες τους και να επεξεργαστούν για σκοπούς επικοινωνίας τα στοιχεία που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου. Αντιλαμβάνομαι το γεγονός ότι έχω το δικαίωμα να υποχωρήσω ανά πάσα στιγμή.