Επιδοτούμενα προγράμματα για

Ανέργους & Εργαζόμενους

από 400-1.000€!

Καταχώρησε τα στοιχεία σου, δες σε ποιο πρόγραμμα εντάσσεσαι & κάνε άμεσα αίτηση.

Ποιο εντάσσονται στα επιδοτούμενα προγράμματα

Προϋποθέσεις ένταξης ανέργων:

Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας της ΔΥΠΑ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.& να μην φοιτούν σε δημόσιες σχολές (ΑΕΙ,ΤΕΙ,ΙΕΚ κ.α.)

Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Τίτλος σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης απο το 1980 θεωρείται το απολυτήριο Γυμνασίου, ενώ μέχρι και το 1980 το απολυτήριο Δημοτικού).

Να μην έχουν παρακολουθήσει κατά τα τελευταία δύο (2) έτη στο ίδιο αντικείμενο άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next GenerationEU, της δράσης 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations).

327.jpg

Προϋποθέσεις ένταξης εργαζομένων

Να είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα

Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης .

Επιδοτούμενα προγράμματα για

Ανέργους & Εργαζόμενους

από 400-1.000€!

Καταχώρησε τα στοιχεία σου, δες σε ποιο πρόγραμμα εντάσσεσαι & κάνε άμεσα αίτηση.

Περιεχόμενα προγραμμάτων εκπαίδευσης & αμοιβή

Η αμοιβή ανέρχεται σε 5€ για κάθε ώρα εκπαίδευσης και ανάλογα με τις συνολικές ώρες του εκάστοτε προγράμματος προκύπτει η συνολική αμοιβή από 400 έως 1.000€. Όλα τα προγράμματα περιλαμβάνουν:

Ώρες εξ αποστάσεως σύγχρονης κατάρτισης

Ώρες εξ αποστάσεως ασύγχρονης κατάρτισης

Ώρες δια ζώσης κατάρτισης

Δωρεάν κατάρτιση σε αντικείμενο της επιλογής σας εύκολα & γρήγορα.

Δωρεάν πιστοποίηση σε αντικείμενο της επιλογής σας.

memphis_1.png
Ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης
 • Στρατηγικός σχεδιασμός και διαχείριση πόρων προς την αειφόρο ανάπτυξη.
 • Σχέδια δράσης, επιχειρηματικά σχέδια και διοίκηση επιχειρησιακών μονάδων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.
 • Περιβαλλοντική λογιστική, χρηματοοικονομική και διακυβέρνηση.
 • Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων και υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα.
 • Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για τον μετασχηματισμό του κτιριακού τομέα σε μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος.
 • Γεωπληροφορική και ψηφιακές γεωχωρικές τεχνολογίες στην άσκηση της γεωργίας και στην προστασία του περιβάλλοντος.
 • Αμπελουργία – εγκατάσταση και διαχείριση αμπελώνα.
 • Εξυπνες και αειφόρες μετακινήσεις, ηλεκτροκίνηση.
 • Κυκλική οικονομία.
 • Περιβαλλοντική προστασία και ανακύκλωση προϊόντων.
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
 • Διαχείριση αποβλήτων.

Επιδοτούμενα προγράμματα για

Ανέργους & Εργαζόμενους

από 400-1.000€!

Καταχώρησε τα στοιχεία σου, δες σε ποιο πρόγραμμα εντάσσεσαι & κάνε άμεσα αίτηση.

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου & ενημερώσου σε ποιο πρόγραμμα μπορείς να ενταχθείς

  * Συναινώ στο ότι το Edu4u και οι συνεργάτες του μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου σχετικά με υπηρεσίες τους και να επεξεργαστούν για σκοπούς επικοινωνίας τα στοιχεία που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου. Αντιλαμβάνομαι το γεγονός ότι έχω το δικαίωμα να υποχωρήσω ανά πάσα στιγμή.